tłumacze przysięgli

język japoński

tel: 22 465 96 15

JAk zostać tłumaczem przysięgłym języka japońskiego

Jak zostać tłumaczem przysięgłym japońskiegoWspółcześnie ciągle niezbyt wiele osób podejmuje się nauki języka japońskiego. Może to wynikać ze strachu przed innością i trudnością, pismo japońskie jest przecież jednym z najbardziej skomplikowanych. Kanji oparte są na piśmie obrazkowym, w którym jeden znak symbolizuje jedną ideę. Dla użytkowników alfabetu łacińskiego nauka pisma japońskiego może się wydawać wyzwaniem ponad ich możliwości.

Niewielka liczba osób znających język japoński może być szansą dla tych, którzy odważyli się podjąć wysiłek, jakim jest nauka japońskiego. Można dodać, że na polskich uczelniach jest niewiele miejsc na japonistyce, przykładowo na studiach dziennych w Uniwersytecie Warszawskim jest przewidzianych dwadzieścia miejsc na roku. Co ciekawe zainteresowanie zawsze jest stosunkowo duże. Na studiach można nauczyć się języka japońskiego od podstaw, nie trzeba znać go wcześniej, podstawą przyjęcia jest wynik z matury z języka angielskiego, musi on być bardzo wysoki, przeważnie ponad 90% z poziomu rozszerzonego. Jest to zrozumiałe, choćby dlatego, że często korzysta się ze słowników angielsko - japońskich.

Wszyscy, którzy posługują się biegle językiem japońskim, nie tylko absolwenci japonistyki, mogą starać się o prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka japońskiego trzeba spełnić pewne warunki, które są zawarte w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego

Sama doskonała znajomość języka japońskiego nie wystarcza, niezbędna jest również orientacja w japońskim prawie, finansach i gospodarce. Należy nadmienić, iż konieczna jest również znajomość języka polskiego. Kandydat na tłumacza przysięgłego to obywatel Polski lub innego państwa Unii Europejskiej albo krajów członkowskich EFTA, który nie był karany za przestępstwo umyślne, skarbowe albo nieumyślne przestępstwo przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Musi posiadać tytuł magistra bądź równorzędny. Jeśli kandydat spełnia te wymagania, może złożyć podanie o przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. 

Egzamin odbędzie się w terminie nie przekraczającym roku od daty złożenia wniosku. Egzamin na tłumacza przysięgłego języka japońskiego składa się z części pisemnej i ustnej. Pierwsza trwa cztery godziny i polega na przetłumaczeniu czterech tekstów, spośród których dwa są w języku polskim, pozostałe w japońskim. Znajdują się tam zawsze teksty prawnicze, finansowe lub gospodarcze. Osoby, którym uda się zdać część pisemną, mogą przystąpić do części ustnej. Ona z kolei polega na tłumaczeniu konsekutywnym (egzaminator czyta z przerwami na tłumaczenie dwa teksty w języku polskim) oraz tłumaczeniu a vista (kandydat dostaje do przetłumaczenia z języka japońskiego na polski dwa teksty w formie pisanej). W przypadku pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, kandydat zyskuje uprawnienia do bycia tłumaczem przysięgłym. 

Pozostaje już tylko złożenie ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości, po którym wpisuje się kandydata na listę tłumaczy przysięgłych i w tym momencie nabywa prawo do wykonywania zawodu. Można wspomnieć o tym, że w Polsce jest tylko osiemnastu tłumaczy przysięgłych języka japońskiego (dane na dzień 8.08.2013). Niewielu, jeśli porównać ich liczbę z translatorami uwierzytelniającymi języka angielskiego, których jest ponad dwa i pół tysiąca czy języka angielskiego, których jest prawie cztery tysiące. Trzeba pamiętać również o tym, że Japonia jest potęgą przemysłową, więc tłumacz uwierzytelniający języka japońskiego może być profesją z dużymi perspektywami, stwarzającą różnorodne możliwości i przynoszącą znaczne dochody.

logo miw- biuro w Warszawie- Centrum Mokotowska
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.